Elimkerk Amersfoort
Gereformeerde Gemeente
22
Apr
09:30 uur, ds. W. Visscher
22
Apr
16:30 uur, ds. W. Visscher
29
Apr
09:30 uur, geen predikant
16
Nov
Rondzendbrief nr. 15 van Peter en Ineke de Niet
Er is weer een rondzendbrief verschenen van Peter en Ineke. Lees hem hier. ... Lees meer »
Gereformeerde Gemeente Amersfoort